WOL houdt groei en kosten in toom

World Online heeft in het afgelopen kwartaal de kosten onder controle gekregen. Daar staat tegenover dat de internetaanbieder in de maanden juli tot en met september nauwelijks is gegroeid.

World Online, dat wordt overgenomen door het Italiaanse Tiscali, rapporteerde vanmorgen een nettoresultaat van 101 miljoen gulden euro negatief. In het tweede kwartaal bedroeg het verlies nog 121 miljoen euro. Het negatieve resultaat van World Online voor aftrek van rente en afschrijvingen (de zogeheten Ebitda) was ook minder groot, een kleine 95 miljoen euro tegen iets minder dan 104 miljoen euro in het tweede kwartaal. Het aandeel World Online liep vanmorgen marginaal terug.

World Online realiseerde de verbeteringen in het resultaat dankzij kostenreducties. ,,We hebben meer dataverkeer over ons eigen netwerk laten lopen waardoor we minder capaciteit hebben ingekocht'', aldus bestuursvoorzitter James Kinsella van World Online vanmorgen in een telefonische toelichting. ,,Verder hebben we onze marketingstrategie veranderd. We besteden nu veel minder geld aan grootschalige marketingcampagnes en proberen in plaats daarvan klanten individueel te benaderen.''

De gereduceerde kosten gingen in het derde kwartaal samen met een tragere groei. Het aantal actieve abonnees van World Online is tussen juli en september toegenomen met 3 procent tot 2,5 miljoen. De omzet steeg met eenzelfde percentage tot 56,9 miljoen euro. ,,Wij zijn tevreden met die cijfers'', aldus Kinsella. ,,Het derde kwartaal is voor iedereen traag geweest.''

World Online heeft in het derde kwartaal bovendien een groep abonnees verloren in het Verenigd Koninkrijk. Dit komt doordat de internetaabieder is gestopt met het aanbieden van onbeperkte toegang tegen een vast tarief (inclusief telefoonkosten). Kinsella houdt vast aan de omzetdoelstelling van 225 miljoen euro omzet voor heel het jaar 2000. Hij verwacht dat de bruto marges in het vierde kwartaal verder zullen verbeteren. World Online en Tiscali maakten gisteren bekend dat de publicatie van het biedingsdocument voor de overname waarschijnlijk wordt uitgesteld tot maandag aanstaande. Volgens Kinsella is er een tijdelijk probleem met de Italiaaanse toezichthouder. Hij verwacht dat dit nog deze week wordt opgelost.

DOSSIER WORLD ONLINEwww.nrc.nl/economie