`Verdi' wordt de grootste vakbond in EU

De voorzitters van vijf Duitse vakbonden hebben gisteren ingestemd met een fusieplan dat de grootste bond in de Europese Unie moet opleveren. Verdi krijgt drie miljoen leden in bedrijven en diensten, met ruim 1.000 beroepen, variërend van buschauffeurs tot journalisten.

Het akkoord om een mega-vakbond onder de naam Verdi te creëren, moet in maart volgend jaar op een speciaal congres nog wel de goedkeuring krijgen van 80 procent van de stemgerechtigde afgevaardigden.

Verdi wordt een machtig bolwerk in Duitsland, waar de vakbeweging zich nog steeds kan verheugen in aanzienlijke invloed bij de loononderhandelingen en de vormgeving van het sociaal-economische beleid. Een van de belangrijkste redenen voor de fusie is een pijnlijke teruggang van het aantal leden in de jaren '90. In andere Europese landen zoals Groot-Brittannië is de macht van de vakbeweging sinds de jaren '70 geleidelijk afgezwakt.

Na drie jaar onderhandelen werden gisteren aanvankelijk scherpe tegenstellingen over de verdeling van verantwoordelijkheden en de vertegenwoordiging van de `oude' bonden in het bestuur van Verdi opgelost.