Van Aartsen

`Aangeschoten wild dus', concludeerde J.L. Heldring in NRC Handelsblad van 10 oktober over minister Van Aartsen, naar aanleiding van diens uitspraken over de tweede ronde voor verkiezingen in Servië.

Op 18 oktober stond in de krant dat premier Kok (wederom) ingreep in Van Aartsens buitenlands beleid. De reden: de aanpak van Van Aartsen (om Nederlanders op een Europese functie te plaatsen) dreigde op een mislukking uit te lopen. Er werd zelfs geklaagd dat van het Nederlands beleid van Van Aartsen niets te begrijpen valt.

Niets... Terecht, merkte Heldring eerder op dat Van Aartsen bijna alle gezag – in het buitenland – al verloren had, nu hij door Kok openlijk is gedesavoueerd.

Hoe is de situatie een week later? In het buitenland zijn de conclusies definitief getrokken, maar hoe staat het in het binnenland?

De oppositie doet niets; aangeschoten wild is immers oppositiebelang. De coalitie doet niets: eenvoudigweg coalitiebelang.

Maar hoe staat het met het landsbelang?