Edmond Pope in Moskou: ik ben onschuldig aan spionage

De Amerikaan Edmond Pope, een 54-jarige inlichtingenofficier die zegt met pensioen te zijn, heeft gisteren in Moskou de spionagezaak tegen hem als ,,partijdig'' bestempeld.

Pope, die vroeger in opdracht van de Amerikaanse marine werkte, ontkent dat hij bij zijn arrestatie in april militaire geheimen probeerde te kopen. Maar de FSB, de Russische inlichtingendienst, zegt de Amerikaan op heterdaad te hebben betrapt bij een poging tot aanschaf van blauwdrukken van een snelle torpedo.

Het omstreden proces, dat plaatsvindt achter gesloten deuren, bezwaart de Amerikaans-Russische betrekkingen. Afgelopen vrijdag heeft president Clinton zijn Russische ambtgenoot Poetin per telefoon verzocht om de ,,zakenman Pope'', die aan botkanker zou lijden, vrij te laten. Poetin stelt zich echter op het formele standpunt dat hij niet kan interveniëren in de rechtsgang van zijn land.

Pope's vrouw Cheri wordt vandaag in Moskou verwacht, in gezelschap van een lid van het Amerikaanse Congres. Gisteren begon Pope, gezeten in een metalen kooi, met het voorlezen van een veertig pagina's tellende verklaring, bestaande uit 88 punten van kritiek op de aanklacht. ,,Er is geen Themis (de Griekse godin van rechtvaardigheid, red.) in deze zaal'', zou hij volgens zijn advocaat hebben gezegd. De tolk, die gebrekkig Engels zou spreken, is dezelfde FSB-officier die de spionageaanklacht (met een maximum gevangenisstraf van 20 jaar) heeft opgesteld. De verdediging eist inzage in de geheime decreten waarop de eveneens geheime aanklacht is gebaseerd. ,,Het proces hangt van vergissingen en falsificaties aan elkaar'', aldus Pope's advocaat, Pavel Astachov.

De Amerikaan geeft toe dat hij interesse heeft getoond in de snelle torpedo van het type Sjkval. Maar het zou gaan om tien jaar oude technologie die Rusland officieel te koop aanbiedt. Na zijn loopbaan als inlichtingenofficier bij de Amerikaanse marine zou Pope voor zichzelf zijn begonnen met het bedrijf CERF Technologies International, gespecialiseerd in het bestuderen van buitenlandse militaire systemen.

Pope heeft inmiddels zes maanden in voorarrest doorgebracht in de Moskouse Lefortovo-gevangenis, waar ook tijdens de Koude Oorlog spionnen werden vastgezet. De rechtbank heeft om te beginnen twee weken voor het proces uitgetrokken. Advocaat Pavel Astachov heeft aangekondigd getuigen te zullen inbrengen die de onschuld van Pope kunnen bewijzen. Vorige maand, in de marge van de VN-top in New York, wekte president Poetin tijdens een interview met CNN de suggestie dat hij zich pas na afloop van de rechtsgang over een eventueel amnestieverzoek kan buigen.