Bolkestein achter regeling voor compensatie dure diesel

Europees Commissaris Frits Bolkestein (interne markt) wil zijn fiat geven aan het akkoord van de Nederlandse overheid met de transport- en taxisector over terugbetaling van een deel van de dieselaccijns in de komende twee jaar. Een hoge functionaris van de Commissie bevestigde vanmorgen dat Bolkestein ook zijn goedkeuring wil geven aan maatregelen in Frankrijk en Italië die betrekking hebben op dieselaccijns.

Bolkestein legt zijn voorstel volgende week voor aan de voltallige Europese Commissie, waarna ook nog de ministers van alle EU-lidstaten ermee moeten instemmen.

De Nederlandse regering kwam vorige maand – na wegblokkades en andere protestacties tegen de hoge dieselprijzen – met een steunpakket voor de transportsector ter waarde van 190 miljoen gulden. Naast onder meer verlaging van sociale lasten ging het ook om gedeeltelijke terugbetaling van dieselaccijns. De dieselaccijns zelf bleef onveranderd. Ook andere landen, waaronder Frankrijk, België en Italië, kwamen na wegblokkades de transportsector tegemoet.

De Franse regering was de enige die de dieselaccijns voor de transportsector verlaagde. Zij ging hiermee in tegen het streven van de Europese Commissie naar zo groot mogelijke harmonisatie van de brandstofaccijnzen in de Europese Unie. Volgens de Europese Commissie zou verlaging van dieselaccijns bovendien een verkeerd signaal zijn naar de OPEC (olie-exporterende landen).

Volgens de eerdergenoemde Europese functionaris zijn de verschillen in brandstofaccijns tussen de EU-lidstaten nog altijd zo groot dat ,,moeilijk valt te bewijzen'' dat nieuwe accijnsmaatregelen van lidstaten de Europese interne markt zouden verstoren. Dat is dan ook mede reden voor Bolkestein zijn fiat aan de Nederlandse, Franse en Italiaanse maatregelen te geven. In de EU gelden alleen minima voor brandstofaccijnzen. Daarnaast hebben alle lidstaten uitzonderingen bedongen om aan specifieke sectoren lagere accijnzen te mogen rekenen. Deze zogenoemde derogaties moeten jaarlijks worden verlengd met instemming van alle lidstaten.