Fraude met ESF-geld

De fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds blijkt opnieuw omvangrijker dan gedacht. Sociale Zaken gaat nu uit van een bedrag van ruim 320 miljoen gulden.

In 1999 kwam de fraude met subsidies uit het ESF aan het licht. Bij controles was gebleken dat bij Nederlandse projecten meer deelnemers werden opgegeven dan er waren. Daardoor kreeg met name Arbeidsvoorziening miljoenen guldens te veel uitgekeerd.

Minister Vermeend schrijft in een voortgangsnotitie over deze kwestie dat uit controles blijkt dat met name in het jaar 1998 meer is gefraudeerd. In de zomer ging hij nog uit van 163 miljoen gulden. Inmiddels moet op 190 miljoen gulden worden gerekend, aldus Vermeend. Volgens de minister moet `een zeer groot bedrag' aan Brussel worden terugbetaald.