Ondernemers minder optimistisch

Het optimisme van directeuren van middelgrote ondernemingen over de economische ontwikkeling in Nederland is het afgelopen halfjaar fors gedaald. Steeds meer ondernemers hebben de indruk dat de conjunctuur over zijn hoogtepunt heen is. In maart dit jaar verwachtte nog de helft van de ondervraagde directeuren een verbetering van de economische situatie, nu is dat aantal gedaald tot eenderde. Het aantal dat een verslechtering voorziet, groeide van 10 naar 19 procent. Dat blijkt uit het halfjaarlijkse onderzoek van de Stichting Trendmeter, een samenwerkingsverband van F. van Lanschot Bankiers, ITM Research, KPMG en VNO-NCW onder 400 directeuren. De ondernemingen, met 20 tot 500 werknemers, zijn vooral bezorgd over de geringere winst die ze kunnen maken. De TrendMeter Index, een cijfer dat de verhouding aangeeft tussen optimisme en pessimisme over het behalen van winst, komt uit op 27. Zo laag heeft de index de afgelopen vier jaar nooit gestaan.