Flinke groei van aantal bedrijven

Het aantal ondernemingen in Nederland, inclusief eenmanszaken, is de afgelopen zeven jaar met ruim 100.000 toegenomen tot 701.000. De groei was vooral sterk onder ondernemingen met één tot tien werknemers. Hun aantal groeide met 30 procent tot 293.000.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal grote bedrijven (met honderd werknemers of meer) is met ongeveer 4 procent toegenomen tot 6.600, het aantal middelgrote bedrijven (tien tot honderd werknemers) steeg met 12 procent tot bijna 55.000.

Vergeleken met de onstuimige groei in het kleinbedrijf is de toename van het aantal bedrijven zonder betaald personeel bescheiden. Hun aantal is sinds 1993 met 8 procent gestegen. Begin dit jaar telde Nederland ruim 346.000 zelfstandigen.

Het CBS schrijft de bescheiden toename van het aantal zelfstandigen voornamelijk toe aan het grote aantal boeren die de afgelopen jaren hun bedrijf hebben beëindigd. In de agrarische sector is het aantal eenmanszaken met 20 procent afgenomen.

Daarentegen is in dezelfde periode het aantal bedrijven zonder personeel in de sector cultuur en recreatie met 40 procent toegenomen en in de sector verhuur en zakelijke dienstverlening met ruim 50 procent. In de bouwnijverheid groeide het aantal eenmanszaken met bijna 90 procent tot ruim 32.000.