Onderwaarde

Naast timing op basis van beurssentiment is een andere populaire manier om goedkoop te kopen het speuren naar ondergewaardeerde aandelen. Meestal wordt met ondergewaardeerd bedoelt: een door slechte `public relations' en weinig sexy activiteiten vergeten beursfonds dat in werkelijkheid op een goudmijn zit, bijvoorbeeld omdat het vanouds veel onroerend goed in een stadscentrum bezit dat voor praktisch nul op de balans staat. Of ondergewaardeerd omdat het bedrijf te klein is om zijn groeikansen te benutten, maar indien overgenomen door een groter bedrijf wel tot ontplooiing komt. De werkelijke waarde komt dan pas tot uiting als er een mooi bod op de aandelen wordt gedaan.

Onderwaardering is natuurlijk een relatief begrip, want een aandeel dat een jaar geleden duur oogde maar sindsdien in waarde verdubbelde omdat de groeiprognoses steeds naar boven werden bijgesteld, is achteraf toch ondergewaardeerd geweest. In feite is dat laatste de afgelopen vijf tot tien jaar vaker voorgekomen dat het eerste. Zogeheten `groeiaandelen' presteerden in de jaren negentig veel beter dan die meer nadrukkelijk ondergewaardeerde `waardeaandelen'.

Het moeilijke van geld verdienen aan ondergewaardeerde aandelen (in de klassieke zin van een beurswaarde ruim die onder de intrinsieke waarde ligt) is niet eens het vinden van bedrijven waarvoor dit opgaat, maar in de onzekerheid over de vraag of en wanneer de oorzaak van de onderwaardering wordt weggenomen.

Zal de directie nu eindelijk eens wat meer openheid van zaken en duidelijker de bedrijfsstrategie uiteenzetten? Gáát men dat onroerend goed in het stadshart nu eindelijk eens ontwikkelen of duur verkopen? Zúllen de familieaandeelhouders die een overname door een grotere onderneming om emotionele redenen tegenhouden, hun standpunt ooit veranderen?

De belegger in `waardeaandelen' (ook vaak aangeduid als value-belegger) moet, zo blijkt in de praktijk, of geduld hebben, of over zoveel geld beschikken dat hij een groot aandelenpakket kan kopen en verandering kan afdwingen, óf hij moet over voorkennis beschikken en weten dat er een belangrijke verandering te gebeuren staat. Maar handelen op basis van die kennis is verboden.