Hof gewraakt in zaak Mink K.

Het Amsterdamse gerechtshof dat belast is met de berechting van wapenhandelaar Mink K., is gisteren gewraakt. Wegens vrees voor vooringenomenheid heeft een zogeheten wrakingskamer van het Amsterdamse gerechtshof gisteren de drie raadsheren opdracht gegeven de behandeling van de strafzaak tegen Mink K. neer te leggen.

Een nieuwe strafkamer van het hof zal het hoger beroep van Mink K., die eerder door de Amsterdamse rechtbank tot 3,5 jaar cel is veroordeeld, van het begin af opnieuw moeten behandelen. Het gerechtshof nam dit zeer uitzonderlijke besluit gisteren op verzoek van de advocaten van de verdachte, A. van der Plas en P. Bakker Schut.

De succesvolle wraking van het hof gebeurde aan het eind van een zittingsdag die ongekend tumultueus verliep.

De president van het hof, mevrouw A. Boumans, slaagde er niet in de orde te bewaren. Zij verliet herhaaldelijk de zittingszaal, omdat advocaat Bakker Schut, luid schreeuwend, volgens haar buiten de orde bleef roepen om wraking van het hof.

Later op de dag vonden de advocaten alsnog gehoor bij de wrakingskamer onder voorzitterschap van raadsheer J. Willems.

De advocaten vinden dat Mink K. geen eerlijk proces krijgt. Ze menen dat zijn berechting achter gesloten deuren moet gebeuren, zodat er discreet opheldering kan worden verschaft over diens rol als informant.

De partijdigheid van het hof bleek volgens de raadslieden ook uit het feit dat het hof gisteren bepaalde dat de door de advocaten opgeroepen getuige journalist Koen Voskuil ongeloofwaardig is. Om processuele redenen was Voskuil echter nog niet in de zaak van Mink, maar alleen in de zaak van twee medeverdachten gehoord. De wrakingskamer was het ermee eens dat het hof van partijdigheid blijk geeft door Voskuil nog voor zijn verhoor in de zaak Mink K. als getuige als onbetrouwbaar te bestempelen.

Omdat het hof gisteren bepaalde dat de gijzeling van Voskuil kan worden beëindigd, is een door journalisten aangekondigd kort geding ingetrokken.

ONGEKEND TUMULT: pagina 3