Vrouwen de baas bij kwart bedrijfjes

Het aantal vrouwen met een eigen bedrijf tot honderd werknemers is in acht jaar tijd verdubbeld tot 122.000. Dat is bijna een kwart van het totaal aantal kleine ondernemingen. Samen zijn de vrouwen goed voor een kleine 54 miljard gulden omzet, vier keer zoveel als in 1992.

Een in het oog springend resultaat, zo zei voorzitter H. de Boer van werkgeversorganisatie MKB Nederland gisteren in Den Haag bij een congres voor vrouwelijk ondernemers. Temeer daar het totale aantal bedrijven met meer dan dan 50.000 gulden omzet sinds 1992 met 32 procent toenam.

Ook voor de werkgelegenheid betekende het vrouwelijke ondernemerschap een impuls. Gemiddeld hebben zij 2,5 werknemer in dienst en samen bieden zij 305.000 mensen werk. Dat was acht jaar geleden nog 110.000.

Volgens De Boer beginnen veel vrouwen een eigen bedrijf omdat zij dan werk en gezin goed kunnen combineren. Daaraan kleven volgens hem juist ook nadelen: ,,Zij hebben bij de start van een eigen nering geen doelstelling die gericht is op groei van omzet of omvang van de onderneming.'' Economisch gezien functioneren zij daardoor vaak niet optimaal.

Naast ondernemers zijn de meeste vrouwen ook moeder, weet de MKB-voorzitter. ,,En moeders hebben tegenwoordig een druk programma.'' MKB Nederland vindt dan ook dat in het algemene beleid meer rekening moet worden gehouden met de soms specifieke situatie van vrouwen. Zo pleit de organisatie ervoor kinderopvang-aan-huis fiscaal aftrekbaar te maken, omdat veel kleine zelfstandigen juist daarop zijn aangewezen.