Rijksmuseum hult zich in stilzwijgen over onrust

Het Rijksmuseum in Amsterdam wil geen mededelingen doen over juridische procedures die stafleden wegens herplaatsing of ontslag in het kader van een interne herstructurering tegen het museum zouden hebben aangespannen. Het museum komt met deze verklaring na een publicatie in Het Parool van j.l. zaterdag over controverses tussen directie en personeel van het museum.

Hoofddirecteur Ronald de Leeuw zou vijftien topmedewerkers, onder wie Jan Piet Filedt Kok, directeur collecties, en Wouter Kloek, hoofd schilderijen, hebben herplaatst, ontslagen of zo tegen zich in het harnas hebben gejaagd dat ze naar de rechter stapten. Dat heeft geleid tot grote onrust, aldus Het Parool, dat uitsluitend anonieme museumbronnen citeert over de geringe, interne steun voor de wijze waarop De Leeuw zijn nieuwe `organisatie-model' gestalte geeft.

In het Jaarverslag van 1999 schrijft de Leeuw dat elke herstructurering ,,een ingreep van jewelste is, voor de direct betrokkenen zeker ook in emotionele zin. [...] Slechts 3 van de 71 betrokken medewerkers waren niet herplaatsbaar.'' Behalve aan de oprichting van nieuwe afdelingen, wordt in het jaarverslag verder niet anders ingegaan op de herstructurering dan dat ,,daarbij het goede uit de vorige reorganisatie werd behouden.''

Betrokken functionarissen, de ondernemingsraad en de directie waren vanmorgen onbereikbaar of onthielden zich van commentaar. Zakelijk directeur Dierik Elders faxte alleen een overzicht van eerder verschenen jaarcijfers en deelde mee ,,omtrent het personeel geen uitspraken te doen.'' De Nederlandse Museumvereniging wilde vanmorgen niet reageren op de strubbelingen inzake de reorganisatie. ,,De vereniging behartigt de belangen van de musea in brede zin'', aldus voorzitster Annemarie Vels Heijn, voorheen hoofd presentatie van het Rijksmuseum, die als een van de eersten wegens ,,een onwerkbare situatie'' ontslag nam. ,,Vaak liggen dit soort interne, museale kwesties heel ingewikkeld. Het is een zaak van de overheid'', zei Vels Heijn vanmorgen. Volgens het ministerie van OC&W is ,,bij de verzelfstandiging van de rijksmusea afgesproken dat de overheid geen bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering'', aldus een woordvoerster vanmorgen.