Asielzoekers komen met `hulp'

Van de 39.299 personen die in 1999 asiel aanvroegen in Nederland, heeft 75 procent gezegd met behulp van een `reisagent' te zijn gekomen. ,,Een aanzienlijk deel van deze reisagenten biedt deze hulp aan uit winstbejag'', aldus het gezamenlijke jaarverslag 1999 over mensensmokkel van de ministeries van Justitie, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, de Binnenlandse Veiligheids Dienst, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Openbaar Ministerie en verscheidene politiediensten. In 1999 liepen bij het OM continu 25 tot 30 onderzoeken naar mensensmokkel. Het aantal zaken waarin de rechter een straf oplegde nam toe van 16 in 1995 tot 102 in 1999. In 1996 is de maximum celstraf voor mensensmokkel verhoogd van 1 naar 4 jaar.