Wellink: Europees onbehagen

Het Deense `nee' tegen de euro weerspiegelt een onbehagen tegen het Europa zoals dat nu vorm krijgt. Dit onbehagen speelt niet alleen in Denemarken. Daaruit moeten lessen worden getrokken, zei president Wellink van De Nederlandsche Bank. ,,Betreuren van de uitkomst van het Deense referendum is niet voldoende'', vindt Wellink. De bankpresident pleit voor centrale regie en regelgeving alleen daar waar dat strikt nodig is. Maar overal ,,waar dat mogelijk en passend'' is moet ruimte worden gegeven aan nationale gewoonten en instituties. ,,Daaraan moet een royale uitleg worden gegeven.'' De euro heeft nauwelijks schade geleden door de afwijzing van de Europese munteenheid. Na een bescheiden daling veerde de koers weer op. Gisteren sloot de euro in Amsterdam op een koers van 0,8825 dollar, zelfs nog wat hoger dan de 0,8810 dollar van donderdag.