Website

Wat is de waarde van uw woning? Via de woningwaardemeter op internet is het mogelijk een schatting te laten maken van de waarde van een woning. Hypotheekadviseur de Hypotheker maakt gratis een globale inschatting van de waarde van uw huis, door aan de hand van een aantal opgegeven kenmerken van een huis een geautomatiseerde basistoetsing uit te voeren. Voor een nauwkeuriger waardebepaling is voor 25 gulden ook een uitgebreide toetsing mogelijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het kadaster.

(www.hypotheker.nl)