Verdeling joodse gelden hetzelfde

De Tweede Kamer en het kabinet houden vast aan de afgesproken verdeling van de 350 miljoen gulden voor Nederlandse joden die recht hebben op herstelbetalingen. Later dit jaar wordt een begin gemaakt met de verdeling van de gelden, waarbij oudere rechthebbenden voorrang hebben. Enkele weken terug scheidde een deel van `de joodse gemeenschap' zich af van de door het Centraal Joods Overleg vertegenwoordigde gemeenschap. De dissidenten spanden een rechtzaak aan tegen de staat, omdat zij vonden dat half-joden en gemengd gehuwden geen recht hebben op een deel van de gelden.