Tappert in een tabberd

Horst Tappert niet als Hauptkommissar Derrick, maar als geestelijke. Het is even wennen maar dat Tappert, na een ernstige ziekte, weer zo is opgeknapt dat hij weer kan spelen, stemt tot vreugde. Het zien van de film Der Kardinal - der Preis der Liebe stemt tot minder vreugde. Dat heeft niet zozeer met de acteurs te maken alswel met het flinterdunne script, althans voor de kijker die het niveau van `Wedden dat' is ontstegen.

Het verhaal draait om twee geestelijken maar begint in het ziekenhuis waar een dochter aan het sterfbed van haar moeder zit. Na haar overlijden opent de dochter een enveloppe waar een door midden gescheurde foto uitkomt waarop haar moeder èn een geestelijke staan. Daar wil de dochter meer van weten en onderneemt een zoektocht naar de waarheid.

Een andere waarheid is inmiddels tot Rome doorgedrongen, namelijk dat een vooraanstaande Duitse bisschop het celibaat heeft geschonden. Hij wordt naar Rome ontboden waar Clemens Roetger hem in opdracht van een kardinaal tot de orde moet roepen. ,,U mag de Heilige Vader niet teleurstellen. Maar in vredesnaam geen nieuw schandaal en geen nieuwe discussie over het celibaat'', voegt de kardinaal eraan toe. Tijdens hun ontmoeting brengt hij Roetger ook op de hoogte van het feit dat het de Heilige Vader behaagt hem tot kardinaal te benoemen. Grote goedheid, dit loopt fout – voelt de kijker die het niveau van `Bingo' ontstegen is. Klanken uit de Messiah onderstrepen de dramatiek van het moment.

De jonge vrouw uit het begin van de film is inmiddels in Rome gearriveerd, snel gevolgd door haar zoontje. Zij gaat een kerk binnen, wil biechten en treft het oor van Clemens Roetger. Niks rozenkrans of zalvende kwijtschelding, maar een woedende uitbarsting waarna ze wegloopt en haar handtasje vergeet. Gelukkig ontfermt een begripvolle journalist zich over haar. En voor de kijker die alle niveau's is ontstegen, wordt het snel duidelijk dat ze elkaar krijgen.

Wanneer het moment daar is waarop het nieuws van Roetgers kardinaalsbenoeming wereldkundig wordt gemaakt, komt alles in een stroomversnelling. De jonge vrouw is zijn dochter, maar hij heeft zijn celibaatsgelofte destijds niet geschonden, want die had hij nog niet afgelegd. Dit in tegenstelling tot de Duitse bisschop die zijn heil dan ook elders gaat zoeken.

Clemens Roetger blijft in Rome waar hij na een gesprek met de paus onder vier ogen tot kardinaal wordt benoemd. Zijn dochter (net bekomen van een vreselijk ongeluk), aanstaande schoonzoon en kleinkind wonen de plechtigheid op het Sint Pietersplein bij.

Een paar weken geleden vroeg het Duitse weekblad Die Zeit zich af waar de publieke omroepen mee bezig zijn. Gevreesd moet worden dat die vraag hoogst actueel zal blijven.

Der Kardinal (Berthold Mittermayer, 1999, Dtsl.), zaterdag, Ned.2, 20.58-22.30u.