Onderwijs

Het CDA wil voor het onderwijs meer geld ter beschikking stellen dan het kabinet (NRC Handelsblad, 20 september). Wij, leraren, zijn diep ontroerd. Is de heer De Hoop Scheffer vergeten dat het in 1980 de CDA-minister Deetman – door ons altijd nog als `onaanraakbaar' betiteld – was die begon met het tot op het bot kaalschrapen van het onderwijs? Misschien toch een heel klein schuldgevoel?