Niet-medici gaan voor WAO keuren

Maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen gaan keuringen voor de WAO verrichten. Zij moeten helpen de grote achterstanden die zijn ontstaan door het gebrek aan keuringsartsen weg te werken. De uitvoeringsinstelling Cadans heeft toestemming voor deze noodmaatregel gekregen.

Landelijk is er een tekort van circa 150 keuringsartsen, ook wel verzekeringsartsen genoemd. In totaal werken bij de vijf uitvoeringsinstellingen achthonderd keuringsartsen. Bij Cadans gaan de niet-medici binnenkort als medewerker-verzekeringsarts aan de slag in Breda, Enschede, Heerlen en Groningen. Per vestiging gaat het om drie à vier medewerkers. Het betreft een experiment van een jaar.

Het is opvallend dat de keuringen worden overgelaten aan paramedici en maatschappelijk werkers, omdat staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) en het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) dit jaar veel kritiek hebben geuit op de keuringsartsen. Zij zouden zieke werknemers te gemakkelijk afkeuren. Dat zou een van de oorzaken zijn van de forse groei van het aantal arbeidsongeschikten (nu circa 925.000). Het CTSV constateerde dit voorjaar dat keuringsartsen hun oordeel voornamelijk baseren op één gesprek met de patiënt. De opleiding van keuringsartsen zou moeten worden verbeterd, stelde Hoogervorst eerder dit jaar.

Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) heeft toestemming gegeven voor het experiment, omdat het tekort aan keuringsartsen steeds nijpender wordt. Daarnaast verwacht het LISV dat de kwaliteit van het werk van de keuringsarts verbetert als hij meer tijd krijgt voor de moeilijker keuringen.

De medewerker-verzekeringsarts krijgt alleen de `gemakkelijke gevallen', bijvoorbeeld herkeuringen van mensen van wie de gezondheidssituatie niet veel is veranderd. De keuringsarts blijft eindverantwoordelijk.

Cadans verwacht dat het niet moeilijk wordt kandidaten te vinden, hoewel er ook tekorten zijn aan fysiotherapeuten en verpleegkundigen. ,,Dat zijn beroepen waar velen mee ophouden omdat het te zwaar is. Op deze manier kunnen ze toch werkzaam blijven in de zorg'', aldus de woordvoerder.

Cadans en de vier andere uitvoeringsinstellingen van de WW en WAO proberen ook extra administratieve krachten aan te trekken om het werk van de keuringsartsen te verlichten.