Motorrijders

De KNMV denkt dat motorrijders part nog deel hebben aan de files en daarom niet aan het rekeningrijden mee hoeven doen. Ze laat dat weten via brutale advertenties (`Reken er niet op, dat we betalen', enz). De gedachte zelf lijkt op een denkfout te berusten. Dat motorrijders niet in files blijven staan is bekend: ze wriemelen zich er wel doorheen.

Het ontstaan van files is echter een heel andere zaak. Een voorwaarde hiervoor is een zekere verkeersdichtheid. Een (fatsoenlijke) motorrijder neemt op de weg ongeveer evenveel plaats in als een auto (waarin vaak meer mensen zitten bovendien). Dit kan het punt dus niet zijn.

De aanleiding voor filevorming is een toenemende verdichting in de verkeersstroom, doordat een reeks weggebruikers gaat remmen. Dit kan zijn door onregelmatigheden in de wegsituatie en/of in het gedrag van andere weggebruikers. Motorrijders zullen door hun gedrag minstens zo vaak aanleiding zijn voor dergelijke rempartijen als anderen. Er is dus geen enkele reden om berijders van motoren extra te ontzien. Als men de verkeersveiligheid serieus nam, dan zou men het gebruik ervan zelfs drastisch trachten te beperken.