INDIANENVERHALEN 2

Het statement van hun beroepsorganisatie leidde tot woedende reacties. ``De verklaring van de AAA rept met geen woord over de mogelijkheid dat de beschuldigingen niet juist zijn.'' schrijft Bill Irons van de Northwest University. Ook hij heeft het boek niet gelezen. Irons vindt de aanval vooral gemeen: ``er zijn onderzoekers aangeklaagd die jarenlang eerlijk en hard hebben gewerkt en veel hebben bijgedragen aan de antropologische en medische kennis over de Yanomami en soortgelijke volken.''

Zakelijker is de viroloog en mazelvaccinexpert Sam Katz. Hij schrijft dat het door Neel gebruikte en door hem ontwikkelde Edmonson B vaccin weliswaar na toediening een ongemerkte of milde mazeleninfectie veroorzaakt, maar sterfte is zeer uitzonderlijk, ook onder mensen die nog niet aan de mazelen blootgesteld zijn geweest. En een epidemie na een vaccinatiecampagne is onmogelijk, omdat slechts bij hoge uitzondering een gevaccineerd persoon iemand anders ziek maakt. Neel had, volgens Katz, de pech dat er een mazelenepidemie uitbrak toen hij zijn vaccinatie-experiment begon. De universiteit van Michigan (waar Neel en zijn eveneens belaagde collega Chagnon werkten) staat dat besmette Braziliaanse missionarissen de epedemie veroorzaakten vlak voordat Neel zijn vaccinstudie ging uitvoeren.

Wetenschapshistoricus Susan Lindee heeft inmiddels Neels aantekeningen uit 1967 en 1968 doorgeplozen en zij vindt de beschuldigingen onterecht. Zo heeft Neel wel medische hulp geboden. Lindee schrijft: ``Neel was een koude-oorlogsveteraan in optima forma, hij was elitair, en overtuigd van een hiërarchische ordening van rassen, seksen, beschavingen, kennisgebieden en samenlevingen. Zijn werk gaat er van uit dat de Yanomami een `primitief' volk zijn dat kan worden gebruikt om de voorwaarden voor menselijke evolutie te bestuderen. (...) Ik ben er van overtuigd dat Neel goedwillende bedoelingen had, in de klassieke kolonialistische opvatting.'' En dat is volgens haar alles wat er mis is met Neel.