Gijzeling 1

Als de recentelijk in de cel gegijzelde journalist Koen Voskuil de naam zou noemen van de `klokkenluider' (deskundige bron) volgens wie de politie illegale en leugenachtige kunstgrepen uitvoert in de zaak M.K., heeft justitie tevens heimelijk bereikt, dat klokkenluiders aangaande illegale praktijken en methoden van politie en rechterlijke macht zich niet meer tot journalisten zullen wenden, omdat ze niet meer op anonimiteit kunnen rekenen. De zaak K. zal echt niet de eerste zijn die gebaseerd is op een opzettelijk valselijk opgemaakt proces-verbaal. Laat een commissie van niet-corrupte en echt eerlijke mensen de rechters controleren bij rechtszaken waar een luchtje aan zit!