GESHOCKTE WOLVEN

Hoe leer je wolven dat ze wel wilde dieren mogen verslinden, maar dat ze met hun tengels van het vee af moeten blijven? Geef ze een elektrische schok zodra ze in de fout dreigen te gaan. Met dit lik-op-stuk-beleid willen Amerikaanse ranchers de wolven bijbrengen dat het jagen op vee geassocieerd is met pijn en schrik.

Een eerste kat-op-het-spek-experiment is succesvol verlopen. Drie jonge wolven,voorzien van een correctieve halsband, werden een nacht lang samen met een kalf in een omheind terrein opgesloten. Het kalf bleef onaangeroerd, dankzij de zender die het was omgebonden. De zender activeerde de electroshock-halsbanden van de wolven zodra zij zich in de buurt van hun hulpeloze prooi waagden. De halsband maakte dan een scherp geluid, gevolgd door een milde elektrische prikkel. Het bleek genoeg om de roofdieren te ontmoedigen.

Sinds 1995 worden wilde grijze wolven (Canis lupus) vanuit Canada geherintroduceerd in de Verenigde Staten, waar ze vanaf de jaren zestig door de mens uit hun natuurlijke habitat verdreven waren. De herintroductie verloopt voorspoedig en de wolvenpopulatie in de noordelijke staten neemt snel toe. Nu de wolf zich ook uitbreidt naar meer bewoonde gebieden, leidt dat tot confrontaties met de beschaafde wereld. Maar omdat de wolf nu de status heeft van bedreigde diersoort, mogen boeren er niet meer op schieten om ze te verjagen. Daarom is men nu naarstig op zoek naar alternatieven.

Biologen van de US Fish and Wildlife Service willen de drie wolven half oktober terugzetten in de natuur, in de hoop dat zij hun lesje geleerd hebben. En, aangezien jonge wolven leren jagen van hun ouders, hopen de onderzoekers ook dat de elektroshock-getrainde wolven hun geciviliseerde jachtgewoonten zullen overdragen op hun nageslacht.

De vraag is echter of het leereffect van de shocktherapie op langere termijn zal beklijven. De beloning van een overtreding is immers groot: gedomesticeerd vee is relatief makkelijk te vangen en levert een goede kwaliteit vlees. De misdaad is te lonend.