EU verscherpt anti-witwasregels

Ook beroepsgroepen als advocaten, notarissen, accountants, fiscaal adviseurs, casino-medewerkers en makelaars in onroerend goed moeten justitie inlichten indien zij stuiten op witwaspraktijken of verdachte geldtransacties.

De ministers van Financiën van de Europese Unie zijn het gisteren eens geworden over deze en andere verscherpingen van de Europese richtlijn tegen het witwassen van zwart geld, waarover ook het Europees Parlement zich nog moet uitspreken.

Volgens de Europese richtlijn van 1991 gold de verplichte melding van verdachte geldtransacties alleen voor banken en kredietinstellingen. Eurocommissaris Bolkestein (interne markt) verwelkomde gisteren het besluit van de ministers als een ,,significante vooruitgang'' voor de EU. ,,Deze nieuwe regels zullen de geloofwaardigheid van de strijd tegen zwart geld vergroten'', zei hij.

In het door de ministers aanvaarde voorstel wordt ook de definitie van ,,criminele activiteit'' verruimd, waardoor het niet alleen meer gaat om drugshandel en wat lidstaten zelf hebben bepaald, maar om alle vormen van georganiseerde misdaad en illegale activiteiten die de financiële belangen van de Europese Unie raken. In de tekst is sprake van ,,ernstige misdrijven''.

De ministers hadden in juni en juli vergeefs geprobeerd tot elkaar te komen. Het belang van een verscherping van de `witwasrichtlijn' werd vorig jaar oktober in het Finse Tampere nog onderstreept tijdens een Europese top.

Duitsland, Italië, Spanje, Portugal en andere landen hadden bezwaren tegen een deel van het voorstel, onder meer omdat het de vertrouwelijkheid van de relatie advocaat-cliënt zou ondermijnen. Zij gingen alsnog akkoord toen een formulering werd gekozen, waarbij advocaten geen meldingsplicht hebben voor informatie die zij van een cliënt ontvangen over een strafzaak. In het Europees Parlement is al eerder kritisch gereageerd op het plan advocaten in de richtlijn op te nemen.

De voorstellen komen opnieuw aan de orde op 17 oktober tijdens de zogenoemde Jumbo-raad, waaraan ook de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken deelnemen.

De Nederlandse minister van Financiën Zalm zei gisteren ook dat de Europese Unie in beginsel sancties zou kunnen nemen tegen landen die witwaspraktijken dulden.

In het uiterst geval zou het volgens hem kunnen gaan om het stilleggen van het betalingsverkeer met zo'n land.

Enkele maanden geleden plaatste de OESO (club van industrielanden) 35 belastingparadijzen, waaronder een aantal Caribische eilanden, op een zwarte lijst.