EU oneens over gebruik olievoorraad

De vijftien lidstaten van de Europese Unie zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over verkoop van strategische oliereserves ten einde de wereldolieprijs omlaag te drukken. Dat bleek gisteren tijdens een bijeenkomst van de EU-ministers van Financiën.

Deze week lieten de Spaanse premier Aznar en de Franse president Chirac tijdens een ontmoeting in Parijs weten dat de EU verkoop moet overwegen van de voorraden. De Nederlandse minister Zalm liet afgelopen zondag bij de IMF-vergadering in Praag al weten dat Nederland bereid is samen met andere Europese landen een deel van zijn oliereserves te verkopen.

Gisteren bleken op de ministersbijeenkomst in Brussel vooral Duitsland en Groot-Brittannië terughoudend. ,,We hebben vandaag geen besluiten genomen, maar we hebben voor de toekomst niets uitgesloten'', zei de Franse minister Fabius, die dit half jaar fungerend voorzitter is. Volgens Fabius wordt de kwestie meegenomen in een rapport dat de ministers aan de Europese Commissie hebben gevraagd over hoe de EU moet reageren op hoge olieprijzen. De Franse minister zei ook dat geen datum is vastgesteld voor een eventueel besluit.

Minister Zalm bracht gisteren zijn deze week in de Tweede Kamer toegelichte plan naar voren om olie op de markt te brengen wanneer de prijs boven een bepaalde prijs stijgt en weer op te kopen bij een bepaalde minimumprijs. Hij denkt aan een bandbreedte van 20 tot 28 dollar per vat ruwe olie. ,,Niemand zei echt meteen nee'', aldus Zalm gisteren.

Volgens Zalm zou een dergelijk systeem ook passen in het door alle landen bepleite nauwere contact met de OPEC, omdat de OPEC er voordeel van heeft wanneer de EU-landen olie bij een bepaalde minimumprijs gaan opkopen.

De kwestie kan volgens Zalm opnieuw aan de orde komen tijdens de informele Europese top op 13 en 14 oktober in het Franse Biaritz, waar de Europese Commissie over het resultaat van haar studie zal rapporteren. In de studie wordt ook gekeken naar vergroting van de concurrentie in de oliesector en intensivering van de dialoog met de olieproducerende landen. Juist gisteren had Eurocommissaris Monti (medediging) een gesprek met nationale mededingingsautoriteiten over de oliemarkt.

De Duitse minister Eichel onderstreepte gisteren dat de EU eerder heeft afgesproken dat de oliereserves er alleen zijn ,,om het hoofd te bieden aan aanbodproblemen en niet aan stijgingen van de olieprijzen''.

Voorzitter Prodi van de Europese Commissie pleitte in de marge van de bijeenkomst voor verkoop. ,,Wat door de VS zijn gedaan had door Europa kunnen zijn gedaan'', zei hij tegen verslaggevers.

Volgens de Europese Commissie ligt de gemiddelde strategische olievoorraad in de EU 21 dagen boven de verplichte 90 dagen. Een Commissiewoordvoerder onderstreepte eerder deze week dat aan elke voorraadverkoop overleg tussen de lidstaten vooraf moet gaan.