EU-bijdrage voor platteland Nederland

De Europese Commissie heeft een Nederlands plan voor plattelandsontwikkeling goedgekeurd. De totale kosten van het plan bedragen 2,3 miljard gulden. De EU zal daarvan 900 miljoen voor zijn rekening nemen. Het plan behelst de herstructurering van de agrarische sector. Een deel van de landbouwers moet `extensiveren' en eventueel andere inkomstenbronnen zoeken (camping- of natuurbeheer, biologische landbouw). Het platteland moet daardoor aantrekkelijker worden voor stedelijke en rurale bewoners. Het plan voorziet in de verbetering van de landbouwinfrastructuur, bevorderen van toeristische activiteiten, waterbeheer in de landbouw, milieumaatregelen in de land- en bosbouw. (Agrarisch Dagblad)