Els Hupkes (2)

Welke is de zin van de publicatie van het uitgebreide interview dat NRC Handelsblad heeft gehouden met de vrouw van Ferdi E. (Z 23 sept.)?

Een volslagen egocentrische en narcistische vrouw, die haar onbegrijpelijke gevoelens en gedachten over haarzelf en haar relatie met Ferdi E. etaleert en die dit voer voor psychiaters kennelijk ook in een boek heeft beschreven, en wel 392 bladzijden lang. Uit het interview doemt een beeld op van twee uiterst weerzinwekkende mensen, die zich met grote ijdelheid prostitueren. Mensen die geen enkele rekening met hun kinderen hebben willen of kunnen houden. Het interview toont een egotrip van scoringsgeile nihilisten.