Christendom

In de rubriek tv-vooraf van 19 september bezondigt Raymond van den Boogaard zich aan een wel erg goedkope manier van schrijven en redeneren. Nadat hij eerst de draak heeft gestoken met tv-programma's waarin ouders van politici ten tonele worden gevoerd, schrijft hij tenslotte dat de IKON die avond een portret liet zien van staatssecretaris Bos (Financiën) en diens ouders, een overblijfsel is van het georganiseerde christendom dat – nu de kerken leeg blijven – wanhopig zoekt naar een functie in de samenleving. Van den Boogaards woorden tussen aanhalingstekens berusten op een goedkoop vooroordeel.

Het klopt weliswaar dat kerken (op zondag) niet meer zo vol zitten als ruim vijftig jaar geleden het geval was, maar het is onjuist om te schrijven dat zij leeg blijven. Nog onjuister is om uit een onjuiste veronderstelling de conclusie te trekken dat het georganiseerde christendom zich opwerpt als enig rechthebbende op alle moraal en ethiek.

De grote onderlinge verdeeldheid tussen kerken illustreert dat dit domweg niet het geval is. Jammer dat bij sommige journalisten en media nog altijd zulke laatdunkende ideeën bestaan over wat met christendom en kerk te maken heeft.