CAO gemeenteambtenaar

Gemeenteambtenaren krijgen met ingang van 1 oktober een loonsverhoging met 1,5 procent. Per 1 mei 2001 gaan de lonen nog eens met 3,3 procent omhoog. De ambtenarenbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben gisteren een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De CAO geldt voor 180.000 werknemers en heeft een looptijd van 16 maanden (van 1 oktober 2000 tot 1 februari 2002). De gemeenteambtenaren krijgen ook een hogere eindejaarsuitkering. Die gaat volgend jaar mei structueel omhoog met 0,75 procent. Daaraan vooraf gaat een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van in totaal 1,3 procent.