Blankert predikt realisme over Spelen

In Sydney wordt het idee van Olympische Spelen in Nederland nieuw leven ingeblazen. Hans Blankert, voorzitter van de sportkoepel NOC*NSF, heeft zijn bedenkingen.

In Nederland zou een referendum moeten worden gehouden over het organiseren van de Olympische Spelen, zegt Hans Blankert als voorzitter van de sportkoepel NOC*NSF. Hij vindt het belangrijk om te weten of de bevolking enthousiast is over het idee om het grootste sportevenement in eigen land te houden. ,,Ik vraag me af of we ons wel goed realiseren wat we binnenhalen. We praten wel over 23 WK's tegelijk. Dat is toch wat anders dan een EK voetbal.''

Vice-premier Jorritsma heeft zich deze week positief uitgelaten over Olympische Spelen in Nederland. Ze denkt ook dat de Nederlanders in staat zijn het evenement goed te organiseren. Blankert is minder enthousiast over het idee. ,,Wat doen we elkaar aan'', vraag hij zich hardop af. Maar: ,,In mijn hoedanigheid als voorzitter van NOC*NSF mag ik niet tegen zijn. Het is part of the job. Voor mij is het dus van belang wat mijn leden, de sportbonden, willen.''

Hij zal, zo kondigt hij aan, het onderwerp ter sprake brengen als de euforie over het succes van de Olympische Spelen in Sydney is weggeëbd. ,,Dan gaan we weer over tot de orde van de dag en kunnen we er eens rustig over praten'', stelt Blankert. Mocht zijn idee voor een referendum worden opgevolgd, dan wil Blankert de Nederlanders graag persoonlijk uitleggen, ,,waar ze eventueel ja tegen zeggen''. De voorzitter wil voorkomen dat het project wordt onderschat en dat de enthousiaste voortrekkers straks worden uitgelachen. ,,Anders trekken we aan een dood paard.''

Blankert somt moeiteloos een willekeurig aantal knelpunten op dat in de voorbereiding naar de Olympische Spelen zou opdoemen, zoals de financiering, accommodaties en vervoer. Blankert: ,,Wat doe je bijvoorbeeld met het olympisch dorp. Je moet alleen al zo'n 16.000 sporters en hun begeleiders voor veertien dagen onderdak bieden. Misschien moeten we daarvoor het plan-Waterman wel uit de kast halen, met het idee om voor de kust bij Hoek van Holland te gaan bouwen.''

Het staat Blankert bij dit onderwerp ook niet aan dat hij `over zijn graf moet regeren'. Want als Nederland zou besluiten zich kandidaat te stellen als olympisch organisator, zal dat pas voor een Olympische Spelen over vele jaren zijn. ,,Ik heb het over 2016 gehad, want dan zou Europa weer eens aan de beurt zijn. Maar laten we gemakshalve 2028 als uitgangspunt nemen, dat is precies honderd jaar na Amsterdam 1928. Dat is nog ver weg'', aldus Blankert. Hij beseft echter ook dat er bijtijds met de voorbereiding zou moeten worden begonnen. ,,Dat ben je met die lange proceduretijden in Nederland wel verplicht. Het aanleggen van een weg kost bij ons 27 jaar.''

Een recente enquête heeft uitgewezen dat zestig procent van de Nederlanders positief tot zeer positief is over de Olympische Spelen in eigen land. Een referendum zou volgens Blankert pas echt duidelijkheid verschaffen. ,,En als het dan `nee' is, dan moeten we afspreken dat niemand er verder ooit nog over zeurt.'' Blankert zal morgen in Sydney een door NOC*NSF-partner Ernst & Young georganiseerd symposium bezoeken, waar door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, politiek en sport zal worden gediscussieerd over de haalbaarheid van de Olympische Spelen in Nederland.

Blankert zou liever zien dat het enthousiasme dat is ontstaan door de Spelen in Sydney, zich op kortere termijn zal verzilveren. Die hoop heeft de voormalige werkgeversvoorzitter deze week ook tegenover minister Jorritsma en staatssecretaris van sport Vliegenthart uitgesproken. ,,Ik heb gezegd dat het fantastisch is dat ze er bij zijn in Sydney, nu er geoogst wordt. Maar ze moeten ook beseffen dat de voorbereiding op de volgende Olympische Spelen in Athene eigenlijk al begonnen is. Ze moeten niet alleen nat willen worden door deze medailleregen. Het is een verhaal van start en finish.''

De sportvoorzitter wil meer geld voor de sport. Hij noemt cijfers van 25, 30 miljoen gulden structureel per jaar en eenmalig 50 miljoen voor het bouwen en verbeteren van accommodaties voor topsport en voor het dekken van exploitatietekorten van deze accommodaties. ,,Dit is hét moment. De medailles van Sydney hebben een enorme impact'', weet Blankert.

Er is Blankert vooral veel aan gelegen het bewegingsonderwijs op de scholen, waaronder het zwemmen, volwaardig terug te brengen op de scholen. ,,Ik vind het echt krankzinnig dat het ooit zo ver is gekomen'', stelt Blankert. ,,Onze successen in de topsport hebben alleen maar tot stand kunnen komen door een goede basis. Eerst kom je op school in aanraking met sport en daarna word je lid van een club. Dat is altijd de kracht van Nederland geweest. Het is ook heel tegenstrijdig. Aan de ene kant geeft de overheid geld voor het project Jeugd in Beweging en aan de andere kant worden de gymnastieklessen op de scholen geschrapt.''

Blankert noemt de verenigingen ,,de dragers van de sport in Nederland''. Daarom wil hij extra geld van de overheid onder meer besteden om de clubs professionele ondersteuning in de leiding te bieden. ,,Ik vind ook dat de scholen en clubs beter moeten gaan samenwerken. Het is toch jammer dat veel sportaccommodaties zo weinig gebruikt worden. Waarom doen we daar dan niets aan? Er moeten meer naschoolse activiteiten worden georganiseerd.''

Als hij terug is uit Sydney, gaat hij steun zoeken voor zijn plannen. ,,Ik ga een rondje Tweede Kamer maken'', kondigt Blankert aan.

    • Hans Klippus