Witte illegalen

In het artikel over witte illegalen (26 september) wordt vermeld dat staatssecretaris Cohen door de instelling van een commissie van burgemeesters een mogelijkheid zag om de handen iets vrijer te houden, al was duidelijk dat er geen principiële wijziging van beleid zou komen. Dat beleid houdt, aldus het artikel, in dat iemand zes jaar in ons land moet hebben gewerkt. Dit laatste is onjuist.

In tegenstelling tot wat in het artikel wordt vermeld is er wel degelijk een principiële wijziging aangebracht in het beleid ten aanzien van witte illegalen. Onder het vorige, op 1 januari 1998 beëindigde beleid voor witte illegalen was het vereist dat de aanvrager van een verblijfsvergunning gedurende zes jaar wit heeft gewerkt. In het meest recente witte illegalenbeleid is de eis dat de witte illegaal heeft gewerkt, losgelaten. De eis van het wit hebben gewerkt is ook de eis waaraan de heer Gümüs en andere illegalen, waarvan sommigen in hongerstaking zijn gegaan, niet konden voldoen, hetgeen de beleidswijziging verklaart.