Verdeeld

Opgelucht was de sociaal-democratische Zweedse premier Persson in maart van dit jaar, toen hij zijn partijcongres ervan wist te overtuigen dat toetreding tot de euro voor Zweden veruit het beste was. Hij beloofde een referendum, maar een datum noemde hij niet.

Ook Zweden is verdeeld over de euro. Zelfs binnen de regering is de steun voor de euro niet onvoorwaardelijk. Minister Pagrotsky (Handel) zei dit voorjaar nog dat hij de tijd voor Zweedse deelname aan de euro nog niet rijp acht.

,,Ik hoop dat de mensen in Europa de uitslag zullen uitleggen als een puur Deense zaak'', aldus Persson. Volgens hem is iedereen de Deense uitslag vergeten tegen de tijd dat de Zweden hun referendum zullen houden. Wanneer dat gebeurt, wil hij nog steeds niet zeggen.

Vice-voorzitter Lönnroth van de Linkse Partij, die bij de laatste verkiezingen behoorlijk wat kiezers bij de sociaal-democraten weghaalde, is blij met het Deense `nee'. ,,Men zal de hele EU-constellatie moeten heroverwegen en zich moeten afvragen waarom mensen Europa niet willen.''