Spijt over Deens nee tegen euro

De twaalf ministers van de landen van de eurozone hebben vanmorgen in Brussel ,,respect'' en tegelijkertijd ,,spijt'' uitgesproken over het besluit van de Deense bevolking om niet deel te nemen aan de Europese munt.

In een gezamenlijke verklaring van de Eurogroep – de twaalf ministers, de president van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Eurocommissaris voor monetaire zaken – wordt onderstreept dat ,,ongeacht het Deense referendum de economische en monetaire unie een realiteit en een groot project is voor Europese integratie, die een gezonde en arbeidsintensieve groei zal waarborgen''.

De Franse minister Laurent Fabius, fungerend voorzitter van de Eurogroep, wees vanmorgen in een persconferentie op de bescheiden omvang van de Deense economie ten opzichte van die van de eurozone. Fabius: ,,Het [referendum] verandert noch de fundamentele economische waarden noch het perspectief van de eenheidsmunt.''

De reeds geplande vergadering van de Eurogroep ging zoals gebruikelijk vooraf aan die van de ministers van Financiën van de 15 EU-lidstaten. Het was de eerste Europese ministersbijeenkomst na het Deense referendum van gisteren. Fabius wees vanmorgen ook nog op de volgens hem ,,onweerlegbaar positieve resultaten'' van de interventie vorige week voor de europeese munt door de Europese, Japanse en Amerikaanse centrale banken.

De Eurogroep onderstreept in zijn verklaring dat voor Denemarken ,,de deur voor een latere deelneming aan het eurogebied open blijft''. Verder wordt met ,,tevredenheid'' kennis genomen van het feit dat de Deense autoriteiten de koppeling van de kroon aan de euro binnen de huidige bandbreedte willen handhaven.

President Duisenberg van de ECB benadrukte dat de ECB haar verplichtingen ten opzichte van de kroon – zoals eventuele ondersteuning van de munt – zal blijven nakomen. ,,Vanaf nu is het business as usual'', aldus Duisenberg. Hij voegde eraan toe dat de koersverhouding kroon-euro is ,,gefixeerd'' maar ,,aanpasbaar'' is.

Dat betekent volgens Duisenberg dat de Denen door hun besluit tot op zekere hoogte het risico lopen dat ze niet dezelfde voordelen in groei en welvaart zullen hebben als ze anders zouden hebben genoten. Duisenberg: ,,Ze hebben de cake, maar kunnen die niet tegelijk eten.''