Siberia

Twee eikels waarvan de grootste zijn eigen voornaam (4 letters) vertikaal op zijn onderbroek heeft staan. Het meest intrigerende van de film Siberia is de vraag waarom regisseur Robert Jan Westdijk (Zusje) wil dat de kijker sympathie voelt voor zijn twee hoofdpersonen.

Hugo (Hugo Metsers III) en Goof (Roeland Fernhout) zijn twee Amsterdamse jonge mannen die vrouwelijke toeristen verleiden en vervolgens beroven van hun geld en paspoort. Dat ze geen doorsnee criminelen zijn moet blijken uit de omstandigheid dat ze het gestolen geld in de rug van een Mariabeeldje bewaren om daar later samen eens iets leuks mee te gaan doen. Dat beeldje staat in een trofeekast waar ze ook de uit het paspoort gescheurde pagina met pasfoto van de slachtoffers triomfantelijk in ophangen. Nog schelmser is de wedstrijd die Hugo en Goof van hun rooftocht maken.

Het probleem van deze film is dat het ondanks alle pogingen van Robert Jan Westdijk onmogelijk is deze twee mannen te begrijpen. Uit hun opmerkingen over vrouwen, liefde en het leven spreekt slechts oppervlakkige domheid. ,,Je moet je wil boven het gevoel stellen'', is een van de schijnbaar nihilistische kalenderwijsheden die op geen enkele manier leiden tot een verklaring van hun gedrag.

Van de twee mannen is stoere Hugo – ,,ik ben fuckboy'' – de leider en speelt Goof de tweede viool. Diens fout, volgens Westdijk, is dat hij soms wat voelt voor zijn slachtoffers en zelfs verliefd wordt op het eerste meisje dat tegen hun streken is opgewassen.

Goofs verliefdheid drijft een wig in de vriendschap en dat zou voor de film iets betekend hebben als er sprake was van een geloofwaardige verhouding tussen Hugo en Goof. Maar uit de manier waarop ze net zo makkelijk elkaar bedriegen als de toeristes blijkt dat van vriendschap geen sprake is. Dat maakt de getoonde verwijdering tot een dramatisch non-event. En de hoop op verbroedering kan dus onmogelijk voor spanning zorgen.

Toch is het niet moeilijk om Siberia uit te zitten. Het is goed gefilmd en vlot en modern gemonteerd en de opzwepende muziek van Junkie XL legt harde en spannende accenten waar de film dat nalaat. Maar vraag je niets af, denk niet na over het verhaal en de karakters. Wees tevreden met het sprookje van twee haaien die op rugzaktoeristes jagen. Dat moet een mooie film zijn. En het had gekund.

Siberia (Robert Jan Westdijk, NL, 1998), Ned.3, 23.35-01.00u.