Ramsj

Michael Grant, Antonia Mulas: Eros in Pompeii. Paperback, Stewart, Tabori & Chang 1997, van ƒ97,85 voor ƒ42,95. Nayler & Co Den Haag (070 - 360.5454)

Prachtboek over de erotische kunstcollectie in het museum van Napels. Het gaat om een herdruk van een catalogus uit 1974 - toen werden de vele beeldjes met enorme fallussen e.d. voor het eerst tentoongesteld. Pas aan het begin van dit jaar werd de volledige collectie openbaar.

Esther Koch e.a.: Over kaken, broodbanken & etstoelen. Paperback, Matrijs 1995, van ƒ29,90 voor ƒ15,00. Steven Sterk Utrecht

Verzorgd uitgegeven boekje over sporen van middeleeuws Nederland. In dertien korte hoofdstukjes schrijven verschillende auteurs over onder andere het doopvont, de kloosterdijk en de uithof. Voor de literaire context zie een klassiek Europees dierenepos: Over de vos Reinaert (van ƒ26,35 voor ƒ9,90 bij Scheltema in Amsterdam en Steven Sterk in Utrecht). Het gaat om een rijmbewerking in hedendaags Nederlands plus een prozabewerking. Ook de oorspronkelijk tekst is opgenomen.

Régine Pernoud: De vrouw ten tijde van de Kruistochten. Paperback, Conserve 1994, van ƒ59,95 voor ƒ14,90. De Slegte

De Kruistochten brachten niet alleen tienduizenden mannen op de been maar ook veel vrouwen: edelvrouwen, burgeressen, kloosterlingen enzovoorts. Pernoud portretteert ze in deze toegankelijke historische studie. Jeanne Bourin behandelt hetzelfde onderwerp in romanvorm in De Kruisvaarsters (van ƒ39,90 voor ƒ14,90 bij De Slegte).

Peter Lauster: Intelligentietraining. Paperback, Spectrum 1996, van ƒ24,15 voor ƒ9,90. Scheltema Amsterdam; Steven Sterk Utrecht

Twee deeltjes uit de reeks Prisma Kennis: in Intelligentietraining zet Peter Lauster uiteen hoe je door training hoger kunt scoren bij IQ-tests. In De grote mythologische figuren geeft Fernand Comte in alfabetische volgorde kleine portretjes van ruim 200 goden en helden, van `Achilles' tot `Zeus' (van ƒ28,50 voor ƒ12,50 bij Steven Sterk in Utrecht).

Isabel Allende: Het oneindige plan. Paperback, Wereldbibliotheek 1997, van ƒ39,90 voor ƒ15,00. Scheltema Amsterdam; Steven Sterk Utrecht

In het Het oneindige plan, de vijfde bestseller van Isabel Allende en een rij, vertelt zij de geschiedenis van Gregory Reeves, een levenslustige Noord-Amerikaan. Bij De Slegte ligt een andere bekende roman in de ramsj: De galeislaaf van Drago Jancar (van ƒ46,50 voor ƒ14,90). Jancar vertelt over een galeislaaf in de 17de eeuw die op de vlucht is.

E.C.G. Bauwens: Het Nationaal Gerechtshof. Gebonden, Van Soeren & Co 1997, van ƒ69,50 voor f25,00. Scheltema Amsterdam; Donner Rotterdam

Degelijke studie over de geschiedenis en het functioneren van het Nationaal Gerechtshof, een rechtscollege dat in 1801 in het leven werd geroepen en dat tot 1811 bestond. Doel was eenvormige rechtspraak in de hele staat. Het hof werkte onder moeilijke omstandigheden maar wist toch zijn onafhankelijk doeltreffend te bewaren.

Susan Mitchell: `Na het lezen van uw boek heb ik mijn man verlaten'. Paperback, BZZTôh 1997, van ƒ34,50 voor ƒ12,50. Bij alle ICOB-boekhandels, info. 0172-437231

De oorspronkelijke titel van dit werk luidt Icons, saint and divas maar de Nederlandse titel is veel mooier. Mitchell bundelde zestien `vertrouwelijke gesprekken met vrouwen die de wereld veranderden'. Aan het woord komen onder meer Gloria Steinem, Marilyn French. Alice Walker, Erica Jong, Naomi Wolf en Betty Friedan.

Daniel L. Schacter: De kunst van het geheugen Paperback, Anthos 1998, van ƒ59,50 voor ƒ19,90. Scheltema Amsterdam; Steven Sterk Utrecht

`Fascinerende zoektocht naar de werking van het geheugen en de realisatie ervan in de hersenen', aldus Oliver Sacks. Schacter geldt als vooraanstaand deskundige op dit gebied. Maarten Doorman en Michaël Zeeman voerden de redactie over Het scherm der verbeelding (van ƒ42,95 voor ƒ14,90 bij De Slegte) waarin zes auteurs van naam schrijven over hoe ons geheugen (en leven) wordt beïnvloed door de televisie.

Cees Buddingh': Spectrum citatenboek Gebonden, Spectrum 1992, van ƒ49,90 voor ƒ15,00. Steven Sterk Utrecht

De eerste druk van dit succesvolle citatenboek verscheen in 1967. Het gaat hier om de 12de, ingrijpend herziene druk. De duizenden citaten zijn thematisch gerangschikt. Het boek besluit met een register en korte biografietjes van de aangehaalde personen. Natuurlijk zijn er ook veel citaten van Shakespeare. Over zijn werk schreef Wendy Nelson-Cave het dunne Who's who in Shakespeare (van ƒ75,20 voor ƒ22,50 bij Roelants in Nijmegen).

Bernard McGinn: De Antichrist. Paperback, Tirion 1996, van f49,90 voor ƒ19,90. Steven Sterk Utrecht

Uitvoerige studie over de wijze waarop de antichrist door de eeuwen heen is voorgesteld. De opzet is chronologisch: van joodse visioenen van de vijanden Gods in 200 v.Chr. tot `De antichrist als onze tijdgenoot'. Enorm notenapparaat en gedetailleerd register.