Pensioenplan voor politici onder vuur

De fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer (samen 67 zetels) dreigen een wetsontwerp van minister De Vries (Binnenlandse Zaken) over de versobering van het pensioen van beroepspolitici te blokkeren. Voor instemming met het wetsontwerp is een tweederde meerderheid (in elk geval honderd stemmen) nodig.

Dit bleek gisteren tijdens een debat over de wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. De Grondwet laat de regeling van de pensioenen voor politici over aan de wetgever, maar daarbij geldt als extra waarborg tegen verkeerd gebruik van die bevoegdheid het vereiste van een tweederde meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer.

De strekking van de wetswijziging is de pensioenregeling voor politieke ambsdragers te laten aansluiten bij wat elders gebruikelijk is. Op dit ogenblik is de kritiek dat de pensioenregeling voor politici wel erg riant is, omdat gedurende de eerste vier jaar sprake is van een snellere opbouw. De Pensioen- en Spaarfondsenwet is intussen al zodanig veranderd dat politici niet meer hoeven te vrezen voor al opgebouwde pensioenrechten.

Minister De Vries neemt het CDA en VVD kwalijk dat zij vasthouden aan de huidige ,,goudgerande regeling'' voor Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, wethouders en gedeputeerden, zo bleek gisteren.

Minister De Vries spreekt van een `evenwichtig geheel', maar volgens VVD en CDA wegen de verbeteringen in het wetsvoorstel niet op tegen het schrappen van de hogere pensioenopbouw. Beide fracties houden vast aan de 3,5 procent opbouw in de eerste vier jaar, terwijl De Vries ook dan wil uitgaan van 1,75 procent, zoals geldt voor de overgrote meerderheid van de Nederlanders.