Miloševic zet tweede ronde gewoon door

De huidige Joegoslavische president, Slobodan Miloševic, heeft zijn partijraad gisteren opgedragen voorbereidingen te treffen voor een tweede ronde in de presidents-verkiezingen.

Het was de eerste keer dat Miloševic voor de televisiecamera's verscheen sinds de verkiezingen van afgelopen zondag. Het overleg met de top van zijn Socialistische Partij van Servië (SPS) maakt duidelijk dat Miloševic vooralsnog niet van plan is de macht over te dragen aan de oppositie. Deze wijst een tweede ronde af. De oppositie meent dat haar kandidaat, Vojislav Koštunica, de absolute meerderheid heeft behaald. Dat maakt volgens de oppositie een tweede ronde overbodig.

Inmiddels hebben de achttien oppositie-partijen, verenigd in de Democratische Oppositie van Servie (DOS) , verklaard af te zien van juridische stappen tegen de federale kiescommissie. Deze commissie, die wordt geleid door Miloševic-aanhangers, stelde eerder deze week dat Koštunica 48 procent van de stemmen heeft behaald. Miloševic zou 38 procent hebben gekregen.

Vanmiddag is de oppositie begonnen met een grootscheepse boycot van het openbare leven in Servië, uit protest tegen de weigering van Miloševic om op te stappen. Op het Plein van de Republiek in Belgrado verzamelden zich duizenden mensen. ,,We zullen alle instituten, scholen, theaters, bioscopen en kantoren lam leggen en zullen iedereen de straat op roepen om te protesteren tegen Miloševic'', aldus een van de oppositieleiders, Zoran Djindjic. Vanaf maandag moeten universiteiten en scholen hun deuren sluiten. Sommige scholieren zijn vanochtend al in staking zijn gegaan, gesteund door hun leraren.

Inmiddels brokkelt de steun onder Miloševic-gezinde partijen voor de Joegoslavische president verder af. De Servische Radicale Partij, die samen met SPS van Miloševic en JUL van Miloševic' echtgenote in de regering zit, wil de omstreden Informatiewet intrekken. Onder deze wet heeft het regime oppostionele en onafhankelijke radio- en tv-stations gesloten en kranten hoge boetes opgelegd. De wet, die werd gesteund door de radicalen, is ,,niet consistent geimplementeerd'', aldus een afgevaardigde van de partij.

De Servische Radicale Partij eist ook het aftreden van de minister van politie, Vlajko Stojiljkovic. Deze zou zijn diensten ,,alleen ten aanzien van een partij hebben aangewend'', de partij van Miloševic. Ook zou de minister te weinig hebben ondernomen om de daders van de aanslag vorig jaar op oppositieleider Vuk Draskovic te vinden.

In Montenegro heeft de Socialistische Volkspartij (SNP), een zusterpartij van Miloševic' SPS, gezegd niet te weten of de partij een coalitie zal blijven aangaan met de SPS in het federale parlement. Met hulp van de Montenegrijnse SNP hebben Miloševic en zijn vrouw de meerderheid in het parlement.

De verkiezingen voor een nieuw federaal parlement, die afgelopen zondag ook werden gehouden, zijn volgens de kiescommissie geëindigd in winst voor Miloševic en de zijnen. De gemeenteraadsverkiezingen heeft hij verloren.

De regeringen van Servië's buurlanden hebben gisteren Miloševic opgeroepen de macht op te geven.

    • Yaël Vinckx