Kunst en leed

Ik heb zojuist weer

Bij de apotheek

Een flesje kunsttranen gekocht.

Ze bestaan uit polyvidon,

Met een beetje methylhydroxypropylcellulose,

Plus natuurlijk zuiver water.

Kunsttranen zijn heel nuttig,

Ze kunnen dienen

Zowel bij kunst als bij verdriet.

Tranen storten gaat het best bij muziek,

Ook wel bij een verhaal of een gedicht,

Maar niet bij een schilderij,

Zo is dat nu eenmaal in de kunst.

Maar ach, telkens als ik aan jou denk,

Dan kan ik wel het hele flesje vergieten.

    • Rudy Kousbroek