Kok lobbyt in VS

De Verenigde Staten en Nederland gaan nauwer samenwerken bij het bestrijden van internationale xtc-handel. Justitie-deskundigen uit beide landen overleggen in november hoe men van elkaars deskundigheid kan profiteren.

Na afloop van een lunch op het Witte Huis met de Amerikaanse president erkende premier Kok dat Nederland niet trots is op zijn hoge exportcijfer op het gebied van xtc-pillen. President Clinton had na een eerste gesprek in kleine kring met Kok gezegd dat hij overigens begrip heeft voor Nederlands rol als wereldhaven en distributieland.

Staande in de Rozentuin van het Witte Huis prees Clinton zijn Nederlandse gast als de eerste `Derde Weg'-leider, lang voordat hij zelf een daarmee omschreven gematigd vooruitstrevende koers ging volgen. De president sprak zijn bewondering uit voor de manier waarop Nederland met de werkloosheid is omgegaan: ,,Weinig landen hebben zo veel zo goed gedaan''.

Nadat hij afscheid had genomen van president Clinton bevestigde Kok dat ook een mogelijke Nederlandse rol in de vredesmacht voor Eritrea ter sprake was geweest. Uit niets was gebleken, aldus Kok, dat Clinton iets wilde terugnemen van de steun die minister van defensie Cohen maandag aan zijn Nederlandse ambtgenoot De Grave had toegezegd. Die steun heeft, naar het zich laat aanzien, alleen betrekking op een eventuele evacuatie wanneer Nederlandse troepen hun missie niet langer zinvol of veilig zouden kunnen vervullen.

Kok bevestigde dat hij de kandidatuur van minister Pronk voor het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen even ter sprake had gebracht. Clinton bleek daarvan op de hoogte te zijn, en hij was volgens Kok ook ,,onder de indruk van de kwaliteiten'' van de Nederlander.