Kabinet bespreekt missie

Minister van Aartsen (Buitenlandse Zaken) heeft een reis die hij komende week door het Midden-Oosten zou maken afgezegd, omdat hij zich geheel wil richten op de mogelijke deelname van Nederland aan een vredesmissie in het grensgebied tussen Eritrea en Ethiopië.

Het kabinet vergadert vandaag over de kwestie, maar in regeringskringen werd niet verwacht dat het vandaag al een besluit zou nemen. Een complicerende factor zijn de aanbevelingen van de zogenoemde commissie-Bakker die volgende week in de Tweede Kamer worden besproken. Die behelzen onder meer een strengere toetsing van eventuele nieuwe vredesmissies en meer openbaarheid in de besluitvorming.

Minister De Grave (Defensie) zou vandaag verslag uitbrengen van zijn besprekingen over een Nederlandse bijdrage met achtereenvolgens zijn Amerikaanse ambtgenoot Cohen, VN-secretaris-generaal Kofi Annan en zijn Canadese collega Eggleton. Premier Kok en minister Van Aartsen brachten de kwestie ter sprake tijdens een ontmoeting gisteren met president Clinton in Washington.

De meeste fracties in de Tweede Kamer stellen zich op het standpunt dat ze in de aanloop van het besluit niet willen `meeregeren', door voorafgaand aan het besluit in vertrouwelijk overleg op de hoogte te worden gehouden. Pas als het kabinet een besluit heeft genomen en een brief aan de Kamer heeft gezonden, zullen zij hun oordeel over de kwestie vellen. Alleen het CDA heeft al nadrukkelijk laten weten zeer sceptisch te staan tegenover een eventuele deelname aan de vredesmissie.