Ierse inflatie dreigt te ontsporen

De Centrale Bank van Ierland heeft gisteren gewaarschuwd dat de inflatie uit de hand dreigt te lopen. De bank riep de regering van premier Bertie Ahern op om loon- en belastingmaatregelen te nemen om het tij te keren.

De Ierse inflatie schommelt nu rond de zes procent, het hoogste percentage sinds 1985, terwijl de lonen jaarlijks met 7,5 procent stijgen en volgend jaar mogelijk nog scherper. De Ierse economie balanceert op de rand van `oververhitting' sinds het land in januari vorig jaar toetrad tot de gemeenschappelijke Europese munt, de euro, en daarmee de controle op de rente uit handen gaf aan de Europese Centrale Bank in Frankfurt.

Ierland geldt als een testcase voor het Europese rentebeleid dat één rente voor alle eurolanden voorschrijft. Critici van de euro geloven dat de zogeheten one size fits all-rente niet werkt: die zou te laag zijn voor landen als Ierland, Spanje en Nederland, maar weer niet laag genoeg voor economieën met een te lage groei, zoals de Duitse.

Volgens de bank leiden de ,,excessieve'' loonstijging tot een erosie van de Ierse concurrentiepositie. Ierland heeft het afgelopen decennium een onevenredig grote groei doorgemaakt, onder meer door door de komst van Amerikaanse hightech-bedrijven, die Ierland als een goedkoop bruggehoofd naar Europa beschouwen. Als Ierland te duur wordt verleggen ze hun activiteiten mogelijk naar elders. De Ierse regering staat echter onder grote druk van de vakbonden om lonen te verhogen. Verpleegsters, het openbaar vervoer en onderwijspersoneel hebben daartoe gestaakt.

Volgens de Centrale Bank zijn de huidige maatregelen van de regering om de inflaie te bestrijden onvoldoende. Daaronder vallen een stop op prijzen van consumptiegoederen (waaronder alcohol) en een hogere overdrachtsbelasting om de oververhitte huizenmarkt te temperen. Die maatregelen schieten tekort ,,om de onderliggende druk op de economie op te vangen die wordt veroozaakt door een groeiende disproportie tussen vraag en potentieel aanbod'', aldus de bank in zijn deze week verschenen herfstbulletin. Een zwakkere euro en gestegen olieprijzen voeren die druk volgens de bank nog verder op.

Het Ierse ministerie van Financiën heeft cijfersgepubliceerd waaruit zou blijken dat de groei de komende drie jaar zal dalen. Die groei is volgens sommige economen sowieso noodzakelijk om de relatief snelle bevolkingsaanwas van Ierland bij te benen.

    • Hans Steketee