Grotere economische groei VS

De economische groei van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal van dit jaar uitgekomen op 5,6 procent (op jaarbasis), zo blijkt uit definitieve cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel. Het percentage is hoger dan de 5,3 procent waarvan eerder sprake was.

De herziening kwam onverwacht, want de meeste analisten waren ervan uitgegaan dat het percentage niet zou veranderen. In het eerste kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 4,8 procent.

De inflatie blijkt wat lager te zijn dan eerder is gemeld. Het ministerie liet weten dat de geldontwaarding in het tweede kwartaal is uitgekomen op 2,4 procent in plaats van op 2,6 procent zoals het eerder had gemeld. De stijging van de index van de consumentenprijzen bedroeg 2,3 in plaats van 2,1 procent.