EU gaat nauwer samenwerken op terrein justitie

De raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie heeft gisteren in Brussel ingestemd met de vorming van een justitieel samenwerkingsteam.

Het team gaat werken onder de naam `Eurojust' en wordt ingezet tegen `ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit'. De oprichting van Eurojust was vorig jaar oktober voor het eerst aan de orde tijdens de Europese Raad in het Finse Tampere. Daar werd gepleit voor een ,,eenheid bestaande uit officieren van justitie, magistraten of politiefunctionarissen met gelijkwaardige bevoegdheden om de bestrijding van ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit te versterken''. Gedacht wordt aan misdaden als mensenhandel, terroristische activiteiten, valsemunterij – de euro in het bijzonder – , computercriminaliteit en het witwassen van misdaadgeld.

De vraag waar de organisatie gaat resideren was gisteren tijdens de raad geen onderwerp van gesprek. De Nederlandse minister Korthals (Justitie) heeft deze zomer tijdens een informeel samenzijn van de ministers onder het Franse voorzitterschap in Marseille laten weten Eurojust graag in Den Haag te vestigen. Dat zou volgens de bewindsman ,,logisch'' zijn omdat de Europese politie-organisatie Europol al in Nederland zit.

Eurojust zou, gelet op de constitutionele regels, de juridische tradities en de interne structuur van de lidstaten moeten worden gevormd uit één nationaal lid per lidstaat. Deze zogenoemde verbindingsmagistraten moeten samenwerken met `nationale correspondenten' in de lidstaten.

Het team gaat voor de coördinatie zorgen van grensoverschrijdende opsporingsonderzoeken en moet als smeerolie dienen voor de samenwerking tussen justitiële autoriteiten in de vijftien verschillende landen. De eenheid krijgt ook een belangrijke adviserende taak op het gebied van opsporing en vervolging.

Eurojust zou zich vooral moeten concentreren op de soorten misdaad waarmee Europol bezig is. Zo zou Eurojust een logisch justitieel vervolg zijn op het politiewerk van Europol. Belangrijk is ook dat Europol meer bevoegdheden krijgt, vindt de raad van ministers. Europol zou lidstaten moeten kunnen dwingen een opsporingsonderzoek in een zaak te beginnen omdat daar grensoverschrijdende aspecten aan zitten. Op dit ogenblik kan een lidstaat dat weigeren.

Tijdens de top in Tampere werd vooral langdurig stilgestaan bij het probleem van het witwassen van criminele gelden. Op dat punt heeft Europol weinig bevoegdheden. Eurojust en Europol moeten volgens de raad van ministers `een nauwe samenwerking tot stand brengen, met name door geregelde ontmoetingen van de leiding'.