Celstraf geëist tegen personeel van SNS Bank

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie voormalige medewerkers van de SNS Bank. De drie worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en oneigenlijke mededinging bij de beursgang van telecombedrijf KPN in 1994.

In de zaak, een onderdeel van het grote beursfraudeonderzoek (`Operatie Clickfonds'), trof de bank zelf eerder al een schikking van 1,7 miljoen gulden met justitie.

Het OM eiste gisteren na een tweedaagse rechtszaak tien maanden gevangenisstraf (vijf onvoorwaardelijk) en 15.000 gulden boete voor twee SNS-medewerkers. De derde medewerker hoorde vier maanden voorwaardelijk en 5000 gulden tegen zich eisen. Volgens justitie kunnen de gedragingen van SNS bank en haar medewerkers gezien worden als ,,een zeer sprekend voorbeeld van beursgerelateerde fraude".

De zaak kwam in 1998 aan het licht in het kader van het onderzoek tegen een van hoofdverdachten in de Clickfondszaak, E. Swaab. Zijn effectenkantoor bleek, samen met een aantal andere commissionairs, provisie van SNS te hebben gekregen tijdens de beursgang van KPN. SNS was bij deze emissie `co manager'. In ruil voor de provisie werden klanten bij SNS aangebracht die KPN aandelen wilden hebben. Dit is volgens de emissie-overeenkomst tussen SNS en syndicaatsleider ABN Amro verboden. Ter maskering werden de uitbetaalde provisies in de boeken gezet als obligatietransacties, wat volgens justitie valsheid in geschrifte is.

Een eventuele rol van Swaab kwam tijdens de rechtszaak overigens niet meer aan de orde. Achtergrond van de handelwijze bleek meer de ambitie van SNS om een rol te kunnen spelen op de emissiemarkt.

De raadslieden van de drie verdachten hekelden het vervolgingsbeleid. Ze wezen erop dat er schikkingen zijn getroffen met de bank en een aantal van de effectenhuizen, terwijl de drie medewerkers worden vervolgd. Volgens de advocaten klemt dit des te meer omdat de werknemers zelf geen financieel voordeel hebben genoten.