Werklozen

Onder de kop `Ze zijn er nog, werklozen' (NRC Handelsblad 22 september), werd gesteld dat nog ongeveer 173.000 werklozen zijn. Dit is een misleidend cijfer. Dit cijfer geeft het aantal mensen weer dat een WW-uitkering krijgt.

Om aan het aantal werklozen te komen, moeten de mensen met een bijstandsuitkering erbij worden opgeteld, dat zijn er continu zo'n 450.000, in ieder geval iets in die orde van grootte. Het werkelijke aantal werklozen ligt dus in de buurt van de 625.000.