Voortaan ook boeddhistische hulp in cel

. Gevangenen die behoefte hebben aan boeddhistische verzorging krijgen daarvoor dezelfde mogelijkheden als gedetineerden van bijvoorbeeld katholieke of islamitische huize. Dat heeft het ministerie van Justitie besloten. Aanleiding is een klacht van een Turkse gevangene in een penitentiaire instelling (PI) in Krimpen aan den IJssel over de mogelijkheid om adequate boeddhistische verzorging te krijgen.

Boeddhistische geestelijke verzorgers werken op dit moment in de gevangenissen onder andere omstandigheden dan dominees of imams. De boeddhistische verzorgers krijgen geen vergoeding voor reiskosten of voor de uren die ze in de gevangenissen doorbrengen. En terwijl erkende geestelijke verzorgers wekelijks gevangenen mogen bezoeken, kunnen boeddhistische verzorgers maar één keer in de maand terecht.

Nadat de beklagcommissie van de PI in Krimpen a/d IJssel eerder dit jaar de boeddhistische gedetineerde in het gelijk stelde, heeft het ministerie van Justitie nu het besluit genomen om de gelijkstelling van boeddhistische verzorgers via een circulaire om te zetten in algemeen geldende jurisprudentie. Het gebeurt niet vaak dat het ministerie een uitspraak van één van de veertig beklagcommissies zo snel overneemt. Voor Jacco Boek van het Willem Pompe Instituut voor strafrechterlijke wetenschap in Utrecht komt het besluit niet als een verrassing: ,,[De beklagcommissie] stelde dat een boeddhistisch verzorger op gelijke voet moet worden behandeld met andere verzorgers, op basis van het feit dat het boeddhisme een wereldomvattende levensovertuiging is. Daar valt juridisch geen speld tussen te krijgen.''

Volgens de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), een overkoepelende organisatie, stijgt het aantal boeddhisten in Nederland jaarlijks met gemiddeld tien procent. In totaal zouden ten minste 125.000 mensen actief betrokken zijn. Hoe groot de behoefte aan boeddhistische verzorgers onder gedetineerden is, is onbekend. Unitdirecteur Heukels van PI De IJssel heeft aan Justitie voorgesteld om hier onderzoek naar te doen. Bij de Dienst Geestelijke Verzorging hebben de hoofdhumanist noch de hoofdpredikant de indruk dat de behoefte aan boeddhistische verzorgers onder gedetineerden significant toeneemt. De ambtelijke dienst heeft de leiding over alle geestelijke verzorgers.

PROFIELBoeddhisme