UNIVERSITEIT

In Nederland houden de universiteiten zich voornamelijk bezig met de bestudering van de oude, heilige boeddhistische talen, zoals Sanskriet en Pali. Op de theologische faculteiten beperkt men zich doorgaans tot het aanbieden van een introductiecursus boeddhisme. Afgezien van de Rijksuniversiteit Utrecht, waar de enige hoogleraar boeddhisme (Ria Kloppenborg) zetelt, wordt er weinig niet-linguïstisch onderzoek naar het boeddhisme verricht.

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft een werkgroep onderwijs, maar die houdt zich vooral bezig met lesmateriaal over boeddhisme aan scholieren. Zo bekritisert de werkgroep bestaand lesmateriaal, wat in een aantal gevallen tot herzieningen heeft geleid. Ook organiseert deze werkgroep gastlessen op scholen.

De Europese Boeddhistische Unie heeft ambities om een universiteit op boeddhistische grondslag op te richten. Een dergelijke universiteit bestaat al enige tijd in Colorado (VS).

De in Bangkok gevestigde World Fellowship of Buddhists zal in februari 2001 een boeddhistische werelduniversiteit openen in Thailand. De universiteit heeft tot doel om faciliteiten te scheppen voor de hele wereld om de leer van de boeddha te bestuderen en te onderzoeken, zodat boeddhistische principes toegepast kunnen worden bij het oplossen van conflicten. Er zijn dependances gepland in de VS (Los Angeles) en Australië (Melbourne).