STROMINGEN

Het boeddhisme kent vier hoofdgroepen:

Theravada Het Theravada- boeddhisme wordt ook wel het Zuidelijke Boeddhisme genoemd, omdat deze stroming vanuit Thailand, Sri Lanka en

Indonesië naar Nederland verspreid is. Deze groep is de meest orthodoxe stroming en meent het dichtst bij de oorspronkelijke bron te staan. De Theravada-boeddhisten streven ernaar zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke leer van de

Boeddha te blijven. Ze nemen de paliteksten, die in de eerste eeuw op schrift zijn gesteld, als uitgangspunt en zijn hiermee de oudste lijn. Belangrijk in deze stroming is dat iedereen zelf verantwoordelijk is om ooit het nirvana, bevrijding of verlichting, te bereiken. Deze boeddhisten leven sober en kennen weinig rituelen. Monniken en nonnen doen afstand van hun aardse bezittingen en concentreren zich op meditatie. De monnikengemeen- schap, de sangha, staat dan ook centraal.

Mahayana Het Mahayana- boeddhisme kan worden onderverdeeld in Tibetaans boeddhisme (Tibet), Zen-boeddhisme

(Japan, Zuid-Korea) en Chinees boeddhisme (China, Zuid-Korea, Singapore). Deze groep, het Noordelijke Boeddhisme, is progressiever dan het Theravada- boeddhisme. Ook is zij kleurrijker in haar uitingen. Zo heeft het Mahayana-boeddhisme meer beelden en gaat uit van het bestaan van meerdere

boeddha's en bodhisattva's (soort heilandfiguren). Een ander verschil met de eerste stroming is dat de Mahayanisten vinden dat iedereen in staat moet zijn de verlossing te bereiken. Niet alleen monniken en nonnen, maar ook leken kunnen praktizeren en zich uiteindelijk van lijden bevrijden. Ze passen de ideeën van het Theravada-boeddhisme toe op praktische zaken als onderwijs en het helpen van anderen. Het uitgangspunt van Mahayanisten is dat alle levende wezens op zoek zijn naar geluk.

Tibetaans Het Tibetaans boeddhisme is onderdeel van het Mahayana-boeddhisme. Het boeddhisme bereikte Tibet in de 4de eeuw, maar kreeg pas in de 7de eeuw vaste voet aan de grond. Deze stroming gelooft dat het streven naar verlichting een lange weg is. De geestelijke vader die de kennisoverdracht verzorgt, de lama, speelt een essentiële rol. Het Tibetaans boeddhisme wordt dan ook wel lamaïsme genoemd. De Dalai Lama is de belangrijkste lama.

Zen Ook het Zen-boeddhisme is een stroming binnen het

Mahayana-boeddhisme. De aankleding van de gebouwen is

`calvinistisch'. In tegenstelling tot de Theravada-boeddhisten zegt

deze groep dat verlichting in dit leven mogelijk is. Zen is geen

religie of filosofie, maar een

oefening om los te komen van de beperkingen van het denken en zo het dagelijks leven anders te ervaren. Het doel is dan ook het leven zonder vooroordelen of conditioneringen te ervaren.