Racisme 2

Cultureel antropoloog Van Donselaar doet in opdracht van de overheid onderzoek naar racistische uitingen in Nederland. Zijn rapportages en conclusies komen onder meer terecht bij de BVD. Van Donselaar stelt dat de overheid te weinig oog heeft voor sociale ontwrichting als gevolg van discriminatie en racisme, ondanks het feit dat racisme in Nederland, vergeleken met de situatie in de buurlanden, enorm meevalt.

De cultureel antropoloog is een soort socioloog van niet-Westerse samenlevingen, zo meende ik altijd. Van Donselaar onderzoekt de gevolgen van blank racisme bij allochtonen. Maar geen woord over racisme en discriminatie vanuit allochtonen zelf. Wanneer Van Donselaar de moeite nam om racisme te onderzoeken als algemeen verschijnsel, in plaats van een verschijnsel dat uitsluitend voorkomt bij witte mensen, zou hij tot heel andere cijfers en conclusies moeten komen.

Het is schandalig dat racisme als een blank verschijnsel wordt voorgesteld. Allochtoon racistisch gedrag en geweld heeft ook een ontwrichtend effect op de sociale samenhang in onze steden. De sociale component van allochtone discriminatie (onderling, naar Nederlanders toe, naar vrouwen of homo's) is in de grote steden zeer zichtbaar. Vanuit zijn veilige villa heeft Donselaar daarop geen uitzicht.

    • J. van de Berg