Racisme 1

`Pas op voor sociale gevolgen racisme', kopte NRC Handelsblad op 9 september. Dr. J. van Donselaar, cultureel antropoloog, geeft periodiek geschriften over hetzelfde ten beste. Hij beschikt over hoogwaardige papieren: verbonden aan de Leidse Universiteit. Dan moet het wel wetenschappelijk en ernstig te nemen zijn. Doch, hij werkt `samen met de BVD' en `in opdracht van de overheid'. Is niet een der besognes van de BVD desinformatie? En staat overheidswens niet soms tegenover wetenschap? Reden om deze studies ernstig te nemen in die zin dat men die ernstig en vooral kritisch bestudeert. Het valt op dat de cultureel antropoloog geen aandacht schenkt aan de sociale gevolgen van een te grote en te snelle toestroming van personen uit andere culturen.

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut heeft zojuist gewaarschuwd tegen nieuwe toestroming van immigranten, wegens het tekort aan arbeidskrachten. Risico's worden gesignaleerd. Verhinderen de samenwerking met de BVD en de opdracht van de overheid dr. Van Donselaar om dit facet in zijn wetenschappelijke onderzoeken te betrekken? Ware het dan niet zuiverder om het universitaire schild aan zijn werk te onttrekken?